• İktibas

  • İktibas

  • İktibas

  • İktibas

Copyright 2018 - Custom text here

ATB – Avrupa Türk Birliği - Üç Tuğ

Hilâlin içindeki üç tuğ devlet, millet ve hakimiyeti temsil eder.

Devlet: Devlet birliğin, beraberliğin, gücün ve otoritenin adıdır. Türk milleti, tarih boyunca pek çok güçlü devlet kurmuş ve tarihe yön verebilmiştir. Ama asıl önemli olan devletin niteliği ve niceliğidir.

Alperen Ocakları'nın devlet anlayışı "millet için devlet" anlayışıyla izah edilebilir. Devlet millet için vardır. Milletin mutluluğu, huzuru, namusu, onuru için vardır. Şeyh Edebali’nin insanı yaşatki devlet yaşasın sözü devlet kavramımızı şekillendirir.

Millet: Millet Devlet içerisinde yaşayan unsurların tümüne verilen addır. Dil,din,ortak tarih şuuru,kültür milleti oluşturan ana öğelerdir. Alperen Ocaklarının Millet anlayışı farklı unsurların bir arada yaşamasını zenginlik telakki eder. Dokuz asır islamiyete sancaktarlık ve hizmetkarlık yapmış olmamız milletimizle övünebilmemizin tek dayanak noktasıdır. Ayeti kerimede buyrulan ‘Ben sizi kavim kavim yarattım ki tanışıp anlaşasınız diye’ dusturu millet anlayışımızın ana felsefesini oluşturur.Farklı kavimlerden olmayı millet içersinde ayrılık gerekçesi gösteren unsurları Alperen Ocakları kabullenemez.

Devamını oku...

f t g m